5.5.2022 09:00 - 5.5.2022 10:00 Verkossa

Kolme vastuullisuusteemaista ajankohtaistilaisuutta!

5.5.2022 09:00

Verkossa

Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Lakimiesliiton ja Luonnontieteellisten, ympäristötieteellisten ja metsätieteellisten alojen Loimu ry:n kanssa. Ekonomien jäsenet ovat tervetulleita kaikkiin kolmeen tapahtumaan.

Jos vastuullisuusteemat kiinnostavat, tutustuthan myös vertaismentorointikokeiluun, jonka kautta voit löytää mentorin Ekonomien, Lakimiesliiton ja Loimun jäsenistä.

Lue lisää vertaismentoroinnista täältä.


5.4. klo 9-10 Miten yritysvastuuta johdetaan? Entä miten vastuullisuudesta tehdään liiketoimintaa?

Pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkosto FIBSin tuoreen yritysvastuututkimuksen mukaan jo lähes kaikilla (93 %) yrityksillä on kestävän kehityksen tavoitteita strategiassaan. Toisaalta vielä alle 10 prosentille vastuullisuus on merkittävä innovoinnin ja kehittämistyön lähtökohta – ja useilla työ painottuu ilmastonmuutoksen hillintään.

Miten siis vastuullisuudesta tehdään liiketoimintaa? Mitä asioita vastuullisuus pitää ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi sisällään? Miten sosiaalinen vastuu (esimerkiksi ihmisoikeudet ja monimuotoisuus) pitäisi huomioida? Miten syntyy tuottavia ratkaisuja aikamme suurimpiin kestävyyshaasteisiin?

Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä yritysvastuuverkosto FIBSin kanssa. Mukana vastuullisuudesta keskustelemassa ovat FIBSin johtaja Helena Kekki, johtava asiantuntija Veera Iija FIBSistä sekä Hanna-Riitta Kurittu, joka toimii seniorikonsulttina Enact Sustainable Strategies -asiantuntijayrityksessä. Keskutelua moderoi Ekonomien urapalveluiden johtaja Suvi Erikssson.

________________________________


21.4. klo 9-10 Hiilineutraaliudesta kilpailuetua – edelläkävijäyritys toimii jo nyt

EU on asettanut hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050, Suomi jo vuoteen 2035. Moni yritys ja organisaatio pyrkii tavoitteeseen ja jopa hiilinegatiivisuuteen jo aiemmin.

Yrityksiä voi motivoida strateginen kilpailuetu: edelläkävijät tekevät hyvää jo ennen kuin lainsäädäntö pakottaa tekemään minimin.

Lakimiesliiton järjestämässä paneelissa keskustelemme vapaaehtoisista hiilineutraaliustavoitteista ja niiden asettamisesta sekä erilaisista lähestymistavoista niiden saavuttamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaaehtoiset päästökompensaatiot, standardien hyödyntäminen, yritysten ja organisaatioiden itsesääntely (ns. private governance) ja parhaat käytännöt (ns. best practices).

Keskustelun moderaattorina toimii oikeustieteen tohtori, MCCM Cert. Suvi Hirvonen-Ere ja paneelikeskustelijoina Senior Consultant Hanna-Mari Ahonen Perspectives Climate Groupista ja väitöskirjatutkija, OTM Emilie Yliheljo Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

________________________________


5.5. klo 9-10 Maapallon kestävyysrajat yritystoiminnan kannalta

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin turvaaminen kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Luontopohjaiset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen varautumisessa ja biodiversiteetin turvaamisessa. Koettelemme toiminnallamme maapallon kestävyysrajoja, ja yritykset ovat keskeisiä haasteiden ratkaisussa ja voivat omalla toiminnallaan tukea luontopohjaisten ratkaisujen hyötykäyttöä sekä luonnon resurssien kestävää käyttöä. Yritykset ovat jo pitkällä omien ilmastotoimiensa suhteen, ja seuraavaksi pohdittavaksi tulee luontokadon hillintään liittyvät toimet.

  • Miten EU:n biodiversiteettistrategia vaikuttaa yritystoimintaan? Lähitulevaisuudessa yrityksiltä odotetaan oman toimintansa luontovaikutusten arviointia sekä biodiversiteettistrategioiden tekoa. Mitä biodiversiteetti itse asiassa tarkoittaa yritystoiminnan kannalta?
  • Miten biodiversiteettivaikutuksia arvioidaan yrityksissä?
  • EU:n vihreän kehityksen ohjelma Green Deal ja rahoituksen luokitteluun liittyvä EU:n taksonomia ovat esimerkkejä näistä vaikuttimista, joilla pyritään systeemisen muutoksen tekemiseen. Miten biodiversiteettikriteereitä pystytään määrittelemään sijoitus- ja rahoitustoiminnan näkökulmista? Kuinka yritykset pystyvät kehittämään vastuullisuustoimintaansa luonnon monimuotoisuuden huomioimisen puolelle ja varmistamaan rahoittajien ja sijoittajien mielenkiinnon myös tulevaisuudessa?

Loimu ry:n järjestämässä teemakeskustelussa ovat mukana CEO Saara Lilja Emergenssi ja CEO Leo Stranius Third Rock Finland.

 

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille ekonomi- ja kylterijäsenille.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Paikkoja ei enää tarjolla.

Yhteistyössä

lakimiesliitto-logo.png (105 KB)    loimun-logo.png (10 KB)

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:   5.5.2022 09:00
Päättyy:   5.5.2022 10:00

Lisätiedot

Eeva Niskanen

0452602884

eeva.niskanen@ekonomit.fi

Tapahtumapaikka

Verkossa