24.1.2023 16:30 - 24.1.2023 18:30 Verkossa

Strategiana asiakaskokemus, Hannu Saarijärvi & Pekka Puustinen

24.1.2023 16:30

Verkossa

strategiana-asiakaskokemus.png (58 KB)

 

Kertokaa lyhyesti itsestänne ja taustastanne.

KTT Hannu Saarijärvi (41) on markkinoinnin professori Tampereen yliopistossa. Hän on tutkimus- ja opetustyössään keskittynyt erityisesti asiakaskokemuksen, asiakasarvon ja asiakaslähtöisyyden eri teemoihin sekä strategiseen markkinointiin. Vapaa-ajalla arkea tasapainottavat kestävyysurheilun eri muodot ja omaan taitotasoon nähden liian vaikeat pianokappaleet.

KTT Pekka Puustinen (42) on Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja. Aiemmin hän on työskennellyt muiden muassa OP Ryhmän strategiajohtajana, asiakkuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Ilmarisessa sekä vierailevana professorina St. Gallenin yliopistossa (HSG) Sveitsissä. Puustisella on myös laaja kokemus hallitustyöskentelystä. Perhe-elämä, monimuotoinen kirjallisuus ja saaristo luovat vastapainoa työlle.

 

Mikä on kirjan ydinajatus?

Yritysten välisen kilpailun painopiste on siirtynyt kohti asiakaskokemuksia. Pelkkä tuote ja palvelu eivät enää riitä, vaan yritysten on pohdittava, millaista asiakaskokemusta tavoitellaan ja millaisin valinnoin. Paremmista asiakaskokemuksista on tullut myös tapa parantaa toiminnan vaikuttavuutta monissa julkisissa palveluissa. Näistä syistä johtuen asiakaskokemus on noussut yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa strategiseksi painopisteeksi.

Monet organisaatiot ovat kuitenkin kipuilleet sen kanssa, mitä asiakaskokemus konkreettisesti oikeastaan on ja miten se voidaan ottaa osaksi sekä strategista suunnittelua että jokapäiväistä tekemistä. Kirjamme vastaa tähän tarpeeseen yhdistämällä viimeaikaisinta liiketaloustieteellistä tutkimustietoa ja liike-elämän parhaita käytäntöjä. Kirjan monet mallit, työkalut ja kuviot auttavat lukijaa kehittämään ja johtamaan asiakaskokemusta omassa toiminnassaan.

 

Miksi kirja on juuri nyt ajankohtainen?

Asiakaskokemus on noussut kehittämisen painopisteeksi monenlaisissa organisaatioissa sen koosta, toimialasta ja toiminnan luonteesta riippumatta. Asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen koskettaakin laaja-alaisesti henkilöstöä – niin asiakastyössä toimivia asiakaspalvelijoita, teollisuusyritysten asiantuntijoita, julkishallinnon toimialajohtajia, toimitusjohtajia kuin myös esimerkiksi yritysten hallitusjäseniä. Juuri tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että organisaatioissa muodostuu yhteinen kieli ja ymmärrys asiakaskokemuksen johtamisen lainalaisuuksista. Kirja tarjoaa tutkittua tietoa ja monipuolisesti välineitä yhteisen kehittämisen tueksi.

 

Mikä on suurin oivallus, jonka saitte kirjaa kirjoittaessanne?

Oivalsimme, kuinka tärkeää asiakaskokemuksen johtamiseen liittyvät teemat ovat yhteiskunnan eri aloilla, ei siis vain yrityksissä. Asiakaskokemuksen strateginen suunnittelu ja operatiivinen kehittäminen ovat kriittisen tärkeitä näkökulmia laaja-alaisesti myös julkisissa palveluissa, valtionhallinnossa tai vaikkapa järjestöissä. Vaikka paremmat asiakaskokemukset edistävät oikein johdettuna yksityisiä yrityksiä parempaan kasvuun ja kannattavuuteen, voi ne julkisissa palveluissa sitä vastoin vaikuttaa positiivisesti toiminnan vaikuttavuuteen, esimerkiksi tehokkaampaan terveydenhuoltoon.

 

TAKAISIN TAPAHTUMASIVULLE

Ajankohta

Alkaa:  

24.1.2023 16:30

Päättyy:  

24.1.2023 18:30

Lisätiedot

Hanna Hirvonen

040 732 6543

hanna.hirvonen@ekonomit.fi

Tapahtumapaikka

Verkossa