7.2.2023 16:30 - 7.2.2023 18:30 Verkossa

Suomen Ekonomien Bisneskirja-lukupiirit: Kehitä osaamistasi lukemalla Bisneskirja-palkintoehdokkaita

7.2.2023 16:30

Verkossa

Suomen Ekonomien Bisneskirja -palkinto jaetaan joka toinen vuosi, ja se on arvoltaan 30 000 euroa. Palkinto on tunnustus erityisen laadukkaalle kauppa- ja taloustieteellistä alaa käsittelevälle tai soveltavalle teokselle, joka puhuttelee ajankohtaisuudellaan ja käsittelytavallaan laajoja kohderyhmiä matikkaneroista luoviin tyyppeihin sekä pomoista asiantuntijoihin ja yrittäjiin.

Vuoden 2022 Bisneskirja-palkintoa tavoitteli ennätykselliset 50 kirjaa. Esiraati on nyt valinnut ehdokkaista viisi finalistia. Bisneskirja-palkinnon voittaja julkistetaan helmikuussa 2023. Viiden finalistinkirjan ympärille järjestetään alkuvuodesta 2023 ensimmäistä kertaa Bisneskirja-lukupiirit.

Lukupiirit järjestetään virtuaalisesti: Tapahtuma on maksuton ja  avoimia kaikille. Kullakin kerralla käsitellään yhtä finalistikirjaa kirjailijahaastattelussa ja keskustelussa.

 

Lukupiirien ohjelma on jokaisella viidellä kerralla samanlainen:

Ensimmäinen osa on finalistikirjailijan/-kirjailijoiden haastattelu, joka kestää n. 45 - 60 min. Haastattelu tallennetaan eLoungeen pian lukupiirin jälkeen. Voit hyvin tulla kuuntelemaan haastattelua, vaikka et olisikaan ehtinyt lukea kirjaa.

Toinen osa haastattelun jälkeen on osallistavampi: Osallistujat jaetaan pienryhmiin keskustelemaan ja reflektoimaan käsiteltävää kirjaa. Tämä osuus kestää n. 45 - 60 min.

Halutessasi voit tulla mukaan kuuntelemaan vain haastatteluosion, tai jäädä mukaan myös keskustelemaan kirjasta. Tapahtumaan voi osallistua matalalla kynnyksellä- tärkeää on kiinnostus käsiteltävään kirjaan ja aihealueeseen.

Haastattelijana ja lukupiirien fasilitoijana toimii KTM Juha Kangas.

Suomen Ekonomien jäsenä voit hankkia kirjoja jäsenalennuksella. Jäsenedut löydät täältä (ohjautuu eLoungeen).


Lukupiirien ajankohdat:


Ilmoittaudu mukaan Bisneskirja-lukupiiriin ja saat kunkin tapaamisen liittymislinkin sähköpostiisi viimeistään tuntia ennen aloitusta. Voit osallistua vain yhteen tai useampaan lukupiiriin.

Bisneskirja-lukupiireillä on oma Howspace-työtila, jossa annetaan vinkkejä lukemiseen ja lukupiireihin valmistautumiseen. Lisäksi siellä kerätään lukijoiden kysymyksiä kirjailijoiden haastatteluihin. Voit tilata kirjautumislinkin työtilaan sähköpostiisi täältä.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Haastattelija ja lukupiirien fasilitoija

 

Juha Kangas

juha-kangas.png (64 KB)

Juha Kangas on tunnettu bisneskirjakeskustelija. Lukemisesta keskusteleminen on hänelle avaintapa ammatilliseen kasvuun. Missionaan hän haluaa yhteisöllistää lukemista eri tavoin. Hän on coachingin asiantuntijayrityksen Coaching Company:n toinen perustajista ja yrittäjä. Ennen nykyistä positiotaan Kangas on työskennellyt monipuolisesti myynnin ja asiakkuuksien johtamisen tehtävissä. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

 

 

Esittelyssä: Finalistikirjat ja finalistikirjailijat

 

Bisnesantropologia, Mikko Leskelä

tiistai 10.1.2023 klo 16.30

bisnesantropologia.png (34 KB)

Mikko Leskelän Bisnesantropologia-teoksen perusajatuksena on, että monimutkaista maailmaa ymmärtääkseen on sovellettava kaikkia niitä linssejä, joilla maailmaa tieteessä tutkitaan. Teosta kirjoittaessa Leskelälle valkeni, kuinka yksipuolinen kuva jokaisen tieteenalan näkökulma maailmaan on. Yliopistoissa ihmiset opetetaan uskomaan omaan tieteenalaansa, kun taas työelämä ja elämänkokemus auttavat oppimaan niistä pois.

Mikko Leskelä on teologi, joka vaihtoi oppialansa rahoitukseen, koska tunsi humanistina tarvitsevansa terävämpiä työkaluja voidakseen kunnolla toimia bisneksessä. Tehdessään uraa suuryrityksissä yrityskauppojen ja strategian parissa hän löysikin uudelleen humanististen tieteiden arvon ja sen, miten niitä voidaan käyttää taitavasti yhdessä teknis-taloudellisten tieteiden kanssa. Tämän löydön pohjalle Leskelä perusti nyt jo parikymmentä henkeä työllistävän monitieteisen strategiakonsulttitoimisto Norenin.

Lue Mikko Leskelän haastattelu täältä.

 

Toimitusjohtaja, Hannu-Matias Nurmi

tiistai 17.1.2023 klo 16.30

toimitusjohtaja.png (97 KB)

Hannu-Matias Nurmen Toimitusjohtaja-teoksen tarkoituksena on auttaa toimitusjohtajia onnistumaan tehtävässään mahdollisimman hyvin. Kirja maalaa toimitusjohtajuuden elinkaaren aina toimitusjohtajaksi valitsemisesta tehtävässä toimimiseen ja lopulta siitä luopumiseen. Taustahaastattelujen kautta Nurmi oivalsi, että hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien yhteistyössä on paljon parannettavaa ja että moni epäonnistuminen olisi ehkäistävissä etukäteen.

Kirjan teema, toimitusjohtajuus, on Hannu-Matias Nurmelle omakohtaisesti tuttua kahden toimitusjohtajatehtävän sekä hänen nykyisen yrityksensä Chief Executive Searchin myötä. Johdon suorahakukonsultin ja coachin rooleissa hän on toiminut eri kokoisten yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa jo yli 11 vuoden ajan. Kysymys hyvästä johtajuudesta on ollut ja on hänelle itselleen ammatillinen ydinkysymys ja eteenpäin ajava voima, ja Toimitusjohtaja-kirja on yksi keskeinen askel tämän kysymyksen parissa. Nurmi halusi piirtää kuvan siitä, mitkä tekijät yhdistävät työssään onnistuvia toimitusjohtajia ja miltä hyvä toimitusjohtajan tehtävässä voisi näyttää.

Lue Hannu-Matias Nurmen haastattelu täältä.

 

Strategiana asiakaskokemus, Hannu Saarijärvi & Pekka Puustinen

tiistai 24.1.2023 klo 16.30

strategiana-asiakaskokemus.png (58 KB)

Hannu Saarijärven ja Pekka Puustisen Strategiana asiakaskokemus -teos vastaa kysymykseen, mitä asiakaskokemus konkreettisesti tarkoittaa ja miten se voidaan ottaa osaksi sekä strategista suunnittelua että jokapäiväistä tekemistä. Kirjailijat muistuttavat, että asiakaskokemus on noussut kehittämisen painopisteeksi monenlaisissa organisaatioissa niiden koosta, toimialasta ja toiminnan luonteesta riippumatta.

KTT Hannu Saarijärvi on markkinoinnin professori Tampereen yliopistossa. Hän on tutkimus- ja opetustyössään keskittynyt erityisesti asiakaskokemuksen, asiakasarvon ja asiakaslähtöisyyden eri teemoihin sekä strategiseen markkinointiin. Vapaa-ajalla arkea tasapainottavat kestävyysurheilun eri muodot ja omaan taitotasoon nähden liian vaikeat pianokappaleet.

KTT Pekka Puustinen on Pohjola Vakuutuksen varatoimitusjohtaja. Aiemmin hän on työskennellyt muiden muassa OP Ryhmän strategiajohtajana, asiakkuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Ilmarisessa sekä vierailevana professorina St. Gallenin yliopistossa (HSG) Sveitsissä. Puustisella on myös laaja kokemus hallitustyöskentelystä. Perhe-elämä, monimuotoinen kirjallisuus ja saaristo luovat vastapainoa työlle.

Lue Hannu Saarijärven ja Pekka Puustisen haastattelu täältä.

 

Inhimillinen strategia, Paula Kilpinen

tiistai 31.1.2023 klo 16.30

inhimillinen-strategia.png (83 KB)

Paula Kilpisen Inhimillinen strategia -teoksen perusajatuksena on, että strategia pitää inhimillistää, jotta ihmiset ymmärtävät sen. Lisäksi ihmiset pitää saada tuntemaan strategia omakseen ja sitoutumaan siihen. Kilpisen mukaan tämän päivän strategiat tarjoavat ihmisille kilpailun paradigmaa, vaikka ihmiset janoavat merkityksellisyyttä, oppimista ja osallisuutta.

Paula Kilpinen on kauppatieteen tohtori Aalto-yliopistolta. Hänen väitöskirjansa on palkittu kansainvälisesti ja Aalto-yliopistossa vuoden väitöskirjana. Tänä päivänä hän toimii johdon neuvonantajana ja - coachina, puhujana ja vaikuttajana. Hän on toiminut myös toimitusjohtajana ja tutkijana, ja tuo kokemuksiensa kautta eri näkökulmia strategiaan. Kilpisen mukaan ihmisenä häntä määrittelee merkittävällä tavalla myös se, että hän on viiden pojan äiti.

Lue Paula Kilpisen haastattelu täältä.

 

Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus, Miikka Huhta & Visa Myllyntaus

tiistai 7.2.2023 klo 16.30

tyonantajabrandi-ja-tyontekijakokemus.png (37 KB)

Miikka Huhdan ja Visa Myllyntauksen Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus -teos opastaa, kuinka rakennetaan vetovoimainen työpaikka. Kilpailu työntekijöistä on kiihtynyt, ja melkeinpä alalla kuin alalla käydään keskustelua työvoimapulasta. Organisaatioiden tulee viimeistään nyt aloittaa systemaattinen työ tarvitsemiensa osaajien houkuttelemiseksi ja pitämiseksi. Kirjailijoiden mielestä organisaatioiden isoin ongelma työvoimapulan ratkaisemisessa on rohkeiden valintojen puute.

Miikka Huhta ja Visa Myllyntaus ovat molemmat kahden lapsen isiä Helsingistä, kauppatieteiden maistereita ja työskentelevät HR-aiheiden parissa. He tosin katselevat työelämää vähän eri näkökulmista – Visa yhden Suomen suurimman työnantajan edustajana ja Miikka asiakasorganisaatioita mitä erilaisemmissa työntekijähaasteissa auttavana konsulttina. Tällä hetkellä Visa on K-ryhmän autoliiketoiminnan K-Auton HR Business Partner ja Miikka johtaa työntekijäkokemukseen ja -viestintään liittyviä palveluita konsulttitoimisto Milttonilla. He tekevät yhdessä myös sivutoimisesti Vetovoimatoimisto-yrityksemme kautta valmennuksia ja puheenvuoroja kirjan teemoista.

Lue Miikka Huhdan ja Visa Myllyntauksen haastattelu täältä.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

7.2.2023 16:30

Päättyy:  

7.2.2023 18:30

Lisätiedot

Hanna Hirvonen

040 732 6543

hanna.hirvonen@ekonomit.fi

Tapahtumapaikka

Verkossa