15.5.2019 08:30 - 15.5.2019 16:00 Original Sokos Hotel Arina, Vanhan Paloaseman Ullakko , Kauppurienkatu 24, 3. krs.  Oulu

URSUS – stressi- ja resilienssi-valmennus

15.5.2019 08:30

Original Sokos Hotel Arina, Vanhan Paloaseman Ullakko

URSUS – stressi- ja resilienssi-valmennus

Organisaatiot, jotka oppivat nopeasti ja ketterästi, menestyvät parhaiten muuttuvan maailman melskeessä. Uusiin tilanteisiin vastaaminen, muutoksen läpivieminen, toiminnan jatkuva parantaminen sekä laadun ja tehokkuuden nostaminen edellyttävät henkilökohtaisen suorituskyvyn nostamista. Tämä toteutuu johtamalla ja valmentamalla viisaasti. Hyvin valmennettu, hyvin johdettu ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaation lihaksisto, jolla tarvittaessa kääntyy suurikin kivi.

Valmennus koostuu neljästä tieteellisesti tutkitusta osa-alueesta:

1. Muutosprosessin psykologia ja muutoksen läpivieminen

  • Muutoksen läpivieminen on yleisesti tunnettu ja tiedetty epävarmuustekijä. Organisaatioiden oppiminen, kehittyminen, eteenpäin meneminen ja tehokkuus edellyttävät tietoa muuttuvasta toimintaympäristöstä, organisaation menestystekijöistä ja epävarmuustekijöistä. Epävarmuus piilee usein kulttuurissa, joka kätkeytyy toimijoiden mentaalisiin malleihin. Kommunikaatio, kulttuuri ja itsensä kehittäminen ovat avainkäsitteitä sietää epävarmuutta. Usein pohditaan: Pitääkö epävarmuutta työelämässä sietää? Eikö muutos koskaan lopu? Muutoksen hallinta alkaa vasta sen ymmärtämisestä. Sen avulla tulevaisuuden menestystä voidaan rakentaa jo tänään.

2. Stressinhallinta ja resilienssi

  • Stressinhallinta on todellinen työelämän avaintaito. Valmennuksen aikana opit ymmärtämään stressin fysiologiaa ja erottamaan erilaiset stressityypit, analysoimaan omaa tilaa sekä suhtautumaan uudella tavalla stressaaviin tilanteisiin. Lisäksi saat tehokkaita stressinhallinnan, fysiologisia, kognitiivisia ja emotionaalisia taitoja.

3. Itsensä johtaminen ja aikaansaamisen lisääminen

  • Jotta vipua voi vääntää, se on ensin löydettävä! Itsensä johtaminen on vastuun ja velvollisuuksien kirkastamista, se on aikaansaamisen ja suorituskyvyn kehittämistä sekä yhteistyötaitojen hiomista. Itseymmärryksen lisääntyessä yksilö tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa myös ryhmässä toimittaessa. Valmennus pureutuu taitoihin ja menetelmiin, jotka liittyvät omien resurssien tunnistamiseen, kehittämiseen, suojeluun, mentaalisiin asenteisiin ja oman toiminnan hallintaan suhteessa käytettävään aikaan.

4. Henkinen suorituskyky: resilienssi ja tilannetaju

  • Psykologiassa resilienssillä on eräänlainen kaksoismääritelmä. Se viittaa yksilön kykyyn sopeutua erilaisiin vastoinkäymisiin tai kriiseihin sekä toinen liittyy palautumisprosesseihin. Yksilö on resilienssi-kykyinen, kun hän säilyttää toimintakykynsä vaikeissa ja vaativissa kriisitilanteissa. Palautuminen puolestaan tarkoittaa sitä, että yksilö kykenee jatkamaan elämäänsä psykologisesti kuormittavan kokemuksen jälkeen. Resilienssi-kykyä voidaan identifioida, mitata, ylläpitää ja kehittää yksilön kaikissa elämänvaiheissa ja psykologisessa tilassa.
  • Tilannetaju on kykyjen, taitojen, tietoisuuden ja älykkyyden kokonaisuus, jonka avulla muodostamme käsitystä sen hetkisestä ympäröivästä tilanteesta ja jonka pohjalta teemme tietoisia päätöksiä. Se on taito, jota yksilötasolla pystyy kehittämään merkittävästi oikean harjoitusohjelman avulla. Päätös on merkityksellinen silloin, kun seurauksilla on merkittävää vaikutusta ja päätöksentekijä kantaa päätöksistään vastuun. Kun pelissä on paljon, tilannetaju ratkaisee.

Koulutuspäivän lisäksi valmennukseen kuuluu kahdeksan viikon pituinen verkkovalmennus ja kaksi itsearviointia. Verkkovalmennus alkaa 20.5.2019. Ensimmäinen itsearviointi on ennen koulutusta ja toinen verkkovalmennuksen lopuksi.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Aikataulu:
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Koulutus alkaa
10.30 Kahvitauko
10.45 Koulutus jatkuu
12.00 Lounas
13.00 Koulutus jatkuu
14.30 Iltapäiväkahvit
14.45 Koulutus jatkuu
16.00 Koulutus päättyy

Valmentaja: Harri Gustafsberg FT, HTM, Suomen Mentoritiimi Oy
Hinta: Maksuton

Koulutus on tarkoitettu vain Suomen Ekonomien ekonomi-jäsenille ja KylteriPlus-jäsenille

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

gustafsberg.jpg (49 KB)

Harri Gustafsberg on henkistä suorituskykyä valmentava, tutkiva ja kehittävä filosofian tohtori. Lisäksi Harri on tietokirjailija ja palkittu yrityspuhuja (FT, HTM).

Harrin kokemuksellinen tausta on kivenkova. Harri työskenteli Poliisin valmiusyksikkö Karhussa yli 20 vuotta, joista viimeiset 10 vuotta kouluttajana ja operatiivisena johtajana. Hän lopetti yksikössä elokuussa 2014.

"Kun en löytänyt tarpeeksi uskottavaa valmentajaa, joka todella ymmärtää, miten kehitetään kykyä toimia paineen alla ja menetelmää, miten henkistä suorituskykyä vahvistetaan, päätin perehtyä aiheeseen itse. Matkani ei päättynyt väitöstutkimukseen, vaan se jatkuu edelleen."

Harrin käyttämä ja kehittämä valmennusmenetelmä kiinnostaa laajasti. Se on kokemuksellisesti happotestattu, tieteellisesti tutkittu ja vahvistettu menetelmä. Harri Gustafsberg, Ph.D., iPREP Co-Creator and Coaching Strategist kuuluu Toronton Yliopiston HartLab tutkimus- ja kehittämistiimiin, sekä Koreha-hankkeen tutkimusryhmään (Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta), jonka toteuttavat Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja Ulkopoliittinen instituutti.

Esikoisteos "Mielen valmentamisella optimaaliseen suoritukseen" ilmestyi 2014. “Tilannetaju, päätä paremmin” Työpsykologian tohtori Helena Åhmanin kanssa julkaistiin syyskuussa 2017 ja se voitti Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinnon 2018. ”Do people get shot because some cops Panic?” julkaistiin 2018.

"Valmentajalla tulee olla rankka kokemuksellinen perusta, vahva tieteellinen perehtyneisyys sekä kyky vaikuttaa valmennettaviin."

 

Tapahtuma täynnä

Paikkoja jäljellä

Ilmoittautuminen: On täynnä

Ajankohta

Alkaa:  

15.5.2019 08:30:00

Päättyy:  

15.5.2019 16:00:00

Järjestäjä

Suomen Ekonomit

Lisätiedot

Hannele Hämäläinen

040 080 1555

hannele.hamalainen@ekonomit.fi

Tapahtumapaikka

Original Sokos Hotel Arina, Vanhan Paloaseman Ullakko

Kauppurienkatu 24, 3. krs.
Oulu

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet