27.10.2020 17:00 - 27.10.2020 18:30 Zoom (länk skickas senare till epost)

Magisterworkshop - Framtidens arbetsmarknad

27.10.2020 17:00

Zoom (länk skickas senare till epost)

Workshop för studerande vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut för Ekonomer? Vad kan jag egentligen och är det tillräckligt? Varifrån skaffar jag de efterfrågade kunskaperna? 

Svaret på dessa frågor hittar vi tillsammans med Finlands Ekonomers karriärtjänstchef Suvi Eriksson. Var och en undrar då och då ifall man kan tillräckligt och hurdant jobb man får då man blir färdig. Under workshop diskuteras bl.a. ditt eget kunnande, möjligheter att utveckla dina kunskaper och vad som behövs på arbetsmarknaden för tillfället. Evenemanget är riktat för magisterstuderanden men tredjeåretsstuderanden är också varmt välkomna. 

Vi ska ha på plats en HHÅA alumn för att berätta om sina egna upplevelser under magisterstudier och hur hans karriär har utvecklats efter studierna!

Kyllin sponsrar Wolt-krediter åt deltagare så att alla är på gott humör och orkar aktivt delta på workshopen!

Det finns inga fler biljetter.
Det finns inga fler biljetter.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

27.10.2020 17:00:00

Slutar:  

27.10.2020 18:30:00

Arrangör

Finlands Ekonomer & Kylli Merkantila Klubben

hanna.kuusinen@ekonomit.fi

Evenemangsplats

Zoom (länk skickas senare till epost)