8.6.2020 - 24.6.2020 Oma tietokone

Kyltereiden kesäverkkokurssi: Oma osaaminen näkyväksi ja asiantuntijabrändi erottuvaksi

8.6.2020

Oma tietokone

Kyltereiden kesäverkkokurssi:

Oma osaaminen näkyväksi ja asiantuntijabrändi erottuvaksi, 2 op & Open Badge -digitaalinen osaamismerkki Linkkariin

Toteutamme kyltereiden tarpeisiin ja toiveisiin räätälöidyn verkkokurssin 8.6.-24.6.2020

Kurssi on osana kesäopetustarjontaa kaikilla sekä suomen- että ruotsinkielisillä kauppatieteellistä opetusta tarjoavilla yliopistoilla ja ilmoittautuminen kurssille tapahtuu joko yliopiston tai Ekonomien tapahtumakalenterin (Aalto, LUT ja Åbo Akademi) kautta. Kurssipaikat kussakin yksikössä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin käytyäsi osaat:

  • Tunnistaa oman osaamisesi laaja-alaisesti
  • Kiteyttää vahvuutesi erottuvasti
  • Etsiä oma-aloitteisesti tietoa työmahdollisuuksista
  • Markkinoida ja tarjota osaamistasi työmarkkinoilla

Kurssin aikana saat kommentteja palauttamiisi tehtäviin sekä pääset keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia, ideoita ja vinkkejä muiden osallistujien kanssa valmennuksen virtuaalisessa työtilassa. Kurssin vetäjinä toimivat Suomen Ekonomien uravalmentajat KTM Taija Keskinen (taija.keskinen@ekonomit.fi) ja KTM Nina Juhava (nina.juhava@ekonomit.fi).

Kurssin hyväksytystä suorittamisesta myönnetään 2 op sekä Open Badge -osaamismerkki LinkedIn-profiiliin lisättäväksi. Edellytyksenä näille on verkkotehtäväkokonaisuuksien suorittaminen. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kurssi on avoin kaikille kyltereille, mutta sitä suositellaan etenkin kolmannesta vuosikurssista ylöspäin.

Lisätietoja verkkokurssista: https://www.ekonomit.fi/kesaverkkokurssi

 

Aallon, LUTin ja Åbo Akademin kylterit:

Aalto: Yliopiston kanssa on sovittu että Aallon kylterit voivat hyväksilukea kurssin ns. opinnollistamisena, eli hakea hyväksilukua vapavalintaisiin opintoihin suoritettuaan sen hyväksytysti.

LUT: Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat anoa sitä tutkintorakenteeseen sisällytettäväksi ”Find your career” -kurssin sijaan.

Åbo Akademi: Kurssi voidaan Åbo Akademin kauppatieteiden opiskelijoiden kohdalla hyväksilukea ja laskea valinnaisiin opintoihin (kandi/maisteritutkinnossa), kuitenkin niin että ne lasketaan enintään 10 opintopisteen tutkintoon kuuluviin harjoitteluopintopisteisiin.

Muiden kyltereiden kurssi-ilmoittautumiset tapahtuvat omien yliopistojen kautta. Infoamme osoitteessa: https://www.ekonomit.fi/kesaverkkokurssi kun ilmoittautumiset yksiköittäin aukeavat.

Seuraa viestintäämme. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Paikkoja ei enää tarjolla.
Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

8.6.2020

Päättyy:  

24.6.2020

Lisätiedot

Tanja Hankia

tanja.hankia@ekonomit.fi

Tapahtumapaikka

Oma tietokone