Helsingin Ekonomit - Business Partners

Tapahtuman oletuskuva

Ihmiset edellä: Inhimillisyys asiakaskokemuksen johtamisen ytimessä

12.6.2024 09:00

Webinaari

Tässä aamuwebinaarissa asiakaskokemus määritellään uudelleen! Ravistelemme perinteisiä näkökulmia ja luomme uutta ajattelua sekä toimintatapaa: kaiken keskiössä on kokonaisvaltainen, inhimillinen näkökulma asiakaskokemukseen ja sen johtamiseen.

  • Tarjoilemme asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisena, kehollisena ilmiönä - rationaalisen ajattelun lisäksi kehossa koetut aistit ja tunteet ohjaavat kokemuksen muodostumista.
  • Kirkastamme, että asiakaskokemus on aina yksilöllinen, sosiaalisesti rakentunut ilmiö.
  • Kerromme, ettei kukaan ei kykene ohjaamaan kokemuksen muodostumista yksin, vaan kokemus muodostuu aina dynaamisessa, vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa. 

Pureudumme yllä oleviin teemoihin monikulmaisesti; tarkastelemme asiakaskokemuksen rakentumista kehollisesta, kokonaisvaltaisesta näkökulmasta sekä keskustelemme, mitä asiakaskokemuksen inhimillinen johtaminen käytännössä oikein tarkoittaa. Opimme tunnistamaan asiakaskokemuksen intuitiivisen, emotionaalisen ja kehollisen luonteen ja ymmärrämme, että ihmiset ja inhimillisyys ovat jokaisen yrityksen korvaamattomat supervoimat, joista on äärimmäisen tärkeää pitää huolta.

Webinaarissa keskustelemme, kuinka asiakaskokemuksen ja sen inhimillisen johtamisen tulisi olla organisaation läpileikkaava ilmiö, joka ohjaa toimintaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla - ei ainoastaan siinä, kuin ajatellaan ja mitä sanotaan, vaan kuinka asioita tehdään, vuorovaikutetaan ja toteutetaan.

Webinaari on suunniteltu kaikille, haluavat ymmärtää asiakaskokemusta uudella, kokonaisvaltaisella tavalla sekä saada käytännön vinkkejä siihen, kuinka inhimillinen näkökulma voidaan konkreettisesti omaksua yrityksen toiminnan ajuriksi. 

kuuru-tiina-kaisa-191022.jpg

Webinaarin puhuja Tiina-Kaisa ”Tiikku” Kuuru on 34-vuotias kauppatieteiden tohtori, markkinoinnin tutkija, liikunta-alan yrittäjä Tanssi- ja liikuntakeskus Fiiliksellä Tampereella sekä asiakaskokemuksen ja sen johtamisen asiantuntija. Lisäksi Tiikku on Pirkanmaan yrittäjien hallituksen sekä Tampereen Seudun Osuuspankin Hallintoneuvoston jäsen.

Tiikun intohimona on asiakaskokemuksen ja sen johtamisen tarkastelu kehollisesta, kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Tiikku lähestyy asiakaskokemusta moninäkökulmaisesti; omaa pelikenttää on niin kokemuksen rakennuspalikoiden tarkastelu ”atomitasolla”  kuin myös ilmiön isojen linjojen analyyttinen tarkastelu. 10 vuotta liikunta-alan yrittäjänä taas on tuonut mukanaan vahvan käytännön kokemuksen sekä näköalapaikan kehollisen asiakaskokemuksen ja sen johtamisen tarkasteluun. Tiikun tohtoripolku huipentui marraskuussa 2022 väitöspäivään, jonka jälkeen hän on jatkanut väitöskirjan jälkeistä tutkimusta akateemisessa kodissaan Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmässä. Tiikku ammentaa monikulmaisesta kokemus- ja osaamiskentästä. Voit tutustua tästä Tiikun väitöskirjaan.

Kaiken keskiössä Tiikulle asiakaskokemuksessa on kaksi asiaa: 1) Asiakaskokemus on koko organisaation läpäisevä voima ajattelussa, tekemisessä ja vuorovaikutuksessa, 2) Ihmiset, joiden kautta yrityksen sydän syttyy ja ainutlaatuinen asiakaskokemus syntyy. Tiikku korostaa inhimillisyyttä terveenä ja vaikuttavana lähtökohtana liiketoiminnalle.

Ihmisenä Tiikku on utelias, aurinkoinen ja aikaansaava. Omaa elämäntapaansa Tiikku kuvailee seuraavasti; ”ei ole vapaa-aikaa ja työaikaa, vaan elämisen aikaa. Minua ohjaa ajatus siitä, että haluan tehdä minulle tärkeitä, merkityksellisiä ja kutsuvia asioita olipa kyse ammatillisista, liikunnallisista tai mistä tahansa muusta elämän osa-alueesta”.

Ilmoittaudu viimeistään 12.6. klo 8.30. 

Tervetuloa linjoille!

Järjestäjä: Business Partners

Tämä webinaari on avoin kaikille ekonomi- ja opiskelijayhdistysten jäsenille

Ajankohta

Alkaa:  

12.6.2024 09:00

Päättyy:  

12.6.2024 10:00

Lisätiedot

Helsingin Ekonomit

heko@heko.fi

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki