28.11.2019 08:30 - 28.11.2019 14:00 KPMG , Tölöviksgatan 3 A , 00100  Helsingfors

Aktuellt inför bokslutstider

28.11.2019 08:30

KPMG

Välkommen med för en genomgång av frågor att beakta inför bokslutstider och information om aktuella teman. Föreläsningarnas innehåll riktar sig till er som jobbar med ekonomi, bokföring eller redovisning. Vi träffas i KPMGs kontor nära Järnvägsstationen och alla föreläsare är sakkunniga från KPMG. Du har också en möjlighet att som avslutning tala med experterna!

Program

8.30- 9.00 Registrering och lätt frukost

9.00–9.05 Välkommen

Kim Järvi

9.05-09.40 Aktuellt inom bokföringen inkl allmänt om IFRS 17

Kim Järvi, Partner, Audit & Assurance

9.40–10.10 Lagändringar inom personbeskattningen år 2020

Mette Uljens, Tax Advisor, People Services

10.10-10.30 Kaffepaus

10.30-11.00 Inkomstregistret – Erfarenheter och kommande ändringar

Janine Tuominen, Employment and Payroll Advisor, Tax & Legal

11.00 – 11.30 Dataskyddsfrågor i arbetslivet - Arbetsgivarens centrala skyldigheter och arbetstagarens rättigheter

Ulla Hirvelä, Dataskyddsjurist, CIPP-E

11.30- 12.30 Lunch

12.30- 13.00 Aktuellt inom företagsbeskattningen

Kaj Grüssner, Tax& Legal, Senior Manager, Business Tax

13.30- 14.00 Förändringar i arbetstidslagstiftningen

Johanna Uusitalo, Legal Senior Manager, Legal Services

14.00 Dagen avslutas, möjlighet att samtala med KPMG:s experter

Plats KPMG Oy Ab, 2 vån, Tölöviksgatan 3 A

Pris 70 euro för niordare, 95 euro för icke-medlemmar. I priset ingår föreläsningsmaterial och all servering.

Anmälan och betalning Anmäl dig senast 21.11. Betala vid anmälan eller kontakta kansliet om du behöver en faktura.

Det finns inga fler platser.
Det finns inga fler platser.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

28.11.2019 08:30

Slutar:  

28.11.2019 14:00

Organizer

Ekonomföreningen Niord

Arrangör

Catarina Söderström

0400-138 528

niord@ekonomit.fi

Evenemangsplats

KPMG

Tölöviksgatan 3 A
00100 Helsingfors

Se större karta och ruttinstruktioner