18.1.2021 - 15.2.2021 Oma tietokone

Osaaminen näkyväksi ja asiantuntijabrändi erottuvaksi - verkkokurssi kyltereille

18.1.2021

Oma tietokone

0saaminen näkyväksi ja asiantuntijabrändi erottuvaksi, (2op) -verkkokurssi kyltereille

Toteutamme viime kesänä ensimmäistä kertaa järjestetyn verkkokurssin uudelleen ma 18.1.- ma 15.2.2021. Kyltereiden tarpeisiin ja toiveisiin räätälöity kurssi sai erinomaista palautetta ja sen sisältö on aina ajankohtainen.

Kurssin käytyäsi osaat:

  • Tunnistaa oman osaamisesi laaja-alaisesti
  • Kiteyttää vahvuutesi erottuvasti 
  • Etsiä oma-aloitteisesti tietoa työmahdollisuuksista
  • Markkinoida ja tarjota osaamistasi työmarkkinoilla

Kurssin aikana saat kommentteja ja kehitysideoita palauttamiisi tehtäviin sekä pääset keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia, ideoita ja vinkkejä muiden osallistujien kanssa valmennuksen virtuaalisessa työtilassa. Kurssin vastuukouluttajina toimivat Suomen Ekonomien uravalmentajat KTM Taija Keskinen ja KTM Nina Juhava. Huom. Kurssi pidetään suomeksi, voit tehdä tehtävät halutessasi myös ruotsiksi.

Opintopisteitä ja Open Badge -osaamismerkki

Kurssin hyväksytystä suorittamisesta myönnetään 2 op sekä Open Badge -osaamismerkki LinkedIn-profiiliin lisättäväksi. Edellytyksenä näille on verkkotehtäväkokonaisuuksien suorittaminen. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kurssi on avoin kaikille kyltereille, mutta sitä suositellaan kolmannesta vuosikurssista ylöspäin. 

Aallon, LUTin ja Åbo Akademin kylterit voivat ilmoittautua Ekonomien tapahtumakalenterin kautta:

Aalto: Yliopiston kanssa on sovittu, että Aallon kylterit voivat hyväksilukea kurssin ns. opinnollistamisena, eli hakea hyväksilukua vapaavalintaisiin opintoihin suoritettuaan sen hyväksytysti.

LUT: Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat anoa sitä tutkintorakenteeseen sisällytettäväksi ”Find your career” -kurssin sijaan.

Åbo Akademi: Kurssi voidaan Åbo Akademin kauppatieteiden opiskelijoiden kohdalla hyväksilukea ja laskea valinnaisiin opintoihin (kandi/maisteritutkinnossa), kuitenkin niin, että ne lasketaan enintään 10 opintopisteen tutkintoon kuuluviin harjoitteluopintopisteisiin. Ekonomit toimittaa suoritustiedot yliopistolle. 

Vaasa: Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat sen osaksi Akateemiset työelämätaidot -kokonaisuutta. Ekonomit toimittaa suoritustiedot yliopistolle. 

Muiden kyltereiden kurssi-ilmoittautumiset tapahtuvat omien yliopistojen kautta. Infoamme osoitteessa:  kun ilmoittautumiset yksiköittäin aukeavat.

Seuraa viestintäämme. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Paikkoja ei enää tarjolla.
Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

18.1.2021

Päättyy:  

15.2.2021

Lisätiedot

Tanja Hankia

tanja.hankia@ekonomit.fi

Tapahtumapaikka

Oma tietokone