Helsingin Ekonomit - Kehonkohentajat

Tapahtuman oletuskuva

Tyrniät tryskööt

21.5.2022 17:00

Ravintola Ostrobotnia

Lähitapahtuma

Tyrniät Tryskööt # 22 Pottalla

Joka vanhoja muistaa, sitä Pottalla kaivatahan!

Me kokuamma yhtehen Vaasan kauppakorkiakoulus/korkiakoulus kahareksankymmentäluvulla opiskellehet kauppatieteelijät, hallintotieteelijät ja kielenkääntäjät. Tarkootus on yhyristää Raastuvankarun varrella opiskellehet tai muutoon opiskeluelämää viettänehet. Yhyristäviä tekijöötä on tietenki sali 32, panketti (banketti), pyöriä pöytä Ännäs-kurssilaasineen, Erikan pupi (Bierkeller Erika), tentintappajaaset (Pirras), muusi ja pyttipannu sekä Teräkselä (Swanljungin Harrya ja Kettulan Irmaa unohtamata).

Tryskööhin tultaes narikkahan jätetähän puukoot ja muukki vähä isoommat teräasehet (toki puntarit on jo jätetty kotia). Trysköös ei pröystäällä komeella titteliillä saatika arvomerkiillä. Muukki kunniannosootukset ja epikriisit on syytä jättää naftaliinihin. Niitä ei trenkää tuara esihin. Ollahan niinku ennenki Vaasan ympyröös, nuoria ja komeeta.

Kuteellakaa ei oo tarkootus koreella, tulukaa sellaasna kun tykkäättä. Mainittakohon vielä, notta painia varten emmä oo salia varannehet, eikä meillä oo tarkootusta suihkuallastakaa vesistöhariootuksihin järiestää.

Tryskööt piretähän Isoolla Kirkoolla Pottalla, jonsei Koviiri häjymmin jyllää.

Pänrikin on sellaanen, notta pois alta! Se on Allan and the Astronauts, Vaasan aikoona sitä kuttuttihin nimellä The Roots, mutta samasta pänristä puhutahan. Jos joku haluaa vieraalla pänrin solistina, niin sen kun meettä lauteelle ja verättä sielunna kyllyyrestä!

Pottalla on tilaa tryskätä ja meno on niinku Panketis ja Erikas Lakinkääntäjäästen aikahan. Piertähän sellaaseet tryskööt, notta!

Paikkoja on 200. Piletti Tryskööhin maksaa 90 eurua. Murkinaa tariolla. Ilimoottautumine on auki 7.4. asti.

Tervetulua!

Tapahtuman suojelijoona toimivat Helsingin Ekonomien Konsuliklubi ja Kehonkohentajat.

Valamisteleva Keskuskomitea: Rauno Haapanen (Kehonkohentajat), Timo Saranpää (Konsuliklubi), Satu Mehtälä, Satu Väkiparta, Esa Lehtineva, Juha Niemi, Janne Lilleberg ja Harri Kalliokoski.

Tapahtuma on avoin Vaasan kauppakorkeakoulussa/korkeakoulussa 80-luvulla opiskelleille ekonomijäsenille.

Ajankohta

Alkaa:  

21.5.2022 17:00

Päättyy:  

22.5.2022 02:00

Tapahtumapaikka

Ravintola Ostrobotnia

Töölönkatu 3
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Helsingin Ekonomit

heko@heko.fi

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki