Helsingin Ekonomit - Viestintäekonomit

Tapahtuman oletuskuva

Luova ja tietoinen itseilmaisu – kehity kirjoittajana ja vuorovaikuttajana!

24.5.2022 14:00

Webinaari

Työpajassa avataan luovan itseilmaisun ja vuorovaikutuksen tekniikoita sekä erilaisia sanataiteellisia metodeja, joiden avulla omaa viestintää voi kehittää niin työ- kuin siviilielämässä. Työpaja haastaa osallistujaa tutkimaan ja kehittämään luovuuttaan sekä suullista ja kirjallista ilmaisuaan.

Tietoinen ja taitava kielenkäyttö sekä sille perustuva vuorovaikutus ovat taitoja, joiden myötä suhde omaan itseen, kanssaihmisiin ja ympäröivään maailmaan muuttuu huomattavasti selkeämmäksi ja vaivattomammaksi.

On kyse arkisista vuorovaikutustilanteista tai työhön liittyvästä sähköposti- tai verkkoviestinnästä taikka esiintymistilanteesta, kaikki inhimillinen vuorovaikutus perustuu lopulta sanoille ja kielelliselle ilmaisulle, joiden taustalla puolestaan vaikuttavat aina niin viestijän kuin vastaanottajan tunne-, ajatus- ja toimintamallit. Jos sijoitat hieman aikaa ja energiaa tullaksesi kielestä ja sen käytöstä uudella tavalla tietoiseksi, sanoista voi tulla supervoimasi.

Työpaja on kaksiosainen ja se toteutetaan Zoom-alustalla 17.5. klo 14.00-16.00 ja 24.5. klo 14.00-16.00. Ilmoittautumalla tapahtumaan lunastat paikan työpajan molempiin osiin. Ohjelmaan kuuluu ohjaajan luennointi-osuudet sekä havainnollistavia käytännön harjoituksia ja niiden purkukeskusteluita.

Osallistuminen ei vaadi minkäänlaista ennakkotietämystä tai -osaamista luovasta kirjoittamisesta.

Ohjaaja Jenni Hurmerinta on helsinkiläinen yleisen kirjallisuustieteen FM, sanataide-, kirjallisuusterapia- ja mindfulness-ohjaaja, kustannustoimittaja sekä vapaa kirjoittaja ja toimittaja, joka toteuttaa edellä mainittuja palveluita Sanattu-yrityksensä nimissä.

Ilmoittaudu viimeistään 17.5. klo 13.30.

Tervetuloa!

Järjestäjä: Viestintäekonomit

Paikkoja ei enää tarjolla.

Tämä tapahtuma on avoin kaikille ekonomi- ja kylteriyhdistysten jäsenille.

Ajankohta

Alkaa:  

24.5.2022 14:00

Päättyy:  

24.5.2022 16:00

Lisätiedot

Helsingin Ekonomit

heko@heko.fi

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki