12.5.2023 08:30 - 26.5.2023 12:00 Aktias Studio , Olofsgatan 1 , 00100  Helsingfors

Ekonomi för ledare

12.5.2023 08:30

Aktias Studio

Niord ordnar under våren i samarbete med Mothers in Business 'MiB på svenska' en ledarskapshelhet i ekonomifrågor.

Alla ledare har inte en företagsekonomisk utbildning, men som ledare har du alltid ett ekonomiskt ansvar. Vi har därför skapat en företagsekonomisk utbildningshelhet i fem delar, riktad till nuvarande eller blivande ledare, där vi tar upp bl.a vad som driver ett företags lönsamhet, hur man läser ekonomiska rapporter och hur man styr företaget med rätt nyckeltal. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av ekonomistyrning för att delta.

  1. Alla beslut har ekonomiska konsekvenser. Rätt beslut kräver bra beslutsunderlag!
  2. Mål ger fokus som effektivt för företaget mot framgång.
  3. Koll på ekonomin ökar lönsamheten, visar vad som behöver förbättras och hur man som ledare optimerar sin tidsanvändning.
  4. Genom att förstå och följa rätta nyckeltal samt förutspå trender och förändringar kan man som ledare agera i tid och förebygga problem.
  5. Att kunna analysera och förstå verksamheters ekonomiska förutsättningar hjälper dig att fatta objektiva beslut.

Kaffeservering från kl. 8.30. Efter föreläsningarna bjuder Aktia oss på brunch.

10.2 9:00 - 12:00

Att leda med hjälp av siffror. Vilka rapporter och siffror är viktiga att följa och förstå i olika ledarskapsroller? Hur hjälper resultatansvar och förmåga att argumentera genom siffror dig i karriären? Hur kan man öka sin förmåga att leda mot resultat och arbeta framgångsrikt i ledningsgrupper eller styrelser?

Föreläsare: Christina Dahlblom

10.3 9:00 - 12:00

Extern rapportering - förstå rapporter och nyckeltal. Vad betyder det som står i bokslutet? Hur hänger rapporterna samman? Hur mäter man lönsamhet? Målet är att man lär sig läsa, förstå och prata om årsredovisningar och bokslut på ett insatt sätt.

Föreläsare: Anders Tallberg, Program Director, Senior Fellow, Hanken&SSE Executive Education

14.4 9:00 - 12:00

Finansiell analys – Mäta och utvärdera. Verksamhetsomgivningens analys: Varifrån får man data gällande företagets omgivning?

Föreläsare: chefsekonom Lasse Corin, Aktia

12.5 9:00 - 12:00

Ekonomisk styrning – Agera och utveckla. Att arbeta i ledningsgrupper, med aktieägare, investerare och analytiker. Ekonomisk styrning, budgetering, finansiell planering på lång sikt.

Föreläsare: Outi Henriksson, Lotta Borgström

26.5 9:00 - 12:00

Use Case från praktiken – Att leda en lönsam konsulteringbusiness

Föreläsare: Monica Gustafsson

Varje träff avslutas med en workshopdel, som faciliteras av Anne Liljestrand från Coaching for Success så att du bättre kan tillämpa lärdomarna för ditt eget ledarskap. Anne hjälper företag och individer att skapa framgångshistorier med coachning, facilitering och utbildning. Maari Parkkinen fungerar som sparring för de finskspråkiga deltagarna och uppmuntrar alla finskspråkiga att delta modigt på svenska – det kommer till exempel att finnas ordlistor med de viktigaste orden på svenska och finska!

Pris: 70€ för alla fem delar inkl. material, frukostkaffe och brunch. Platser: Niord 15 + MiB 15.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Aktia och genom att anmäla sig tillåter man att kontaktuppgifterna (namn, e-post, tfn.nr) överlåts till Aktia i sälj- och marknadsföringssyfte.

Du kan bekanta dig med MiB på svenska HÄR

Anmälningen öppen för Niords ekonom- och juniormedlemmar.

Det finns inga fler platser.

Det finns inga fler platser.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

12.5.2023 08:30

Slutar:  

26.5.2023 12:00

Organisatör

Ekonomföreningen Niord

Arrangör

Catarina Söderström

0400-138 528

niord@niord.fi

Evenemangsplats

Aktias Studio

Olofsgatan 1
00100 Helsingfors

Se större karta och ruttinstruktioner