23.5.2022 17:00 - 23.5.2022 18:30 Sveaborg  Helsingfors

Promenadguidning: Sveaborgs historia

23.5.2022 17:00

Sveaborg

Vi träffas på Sveaborg vid porten i kasernen nära servicebryggan för HRTs färja. Du tar dig enkelt till Sveaborg med HRTs färja från Salutorget. Färjans tidtabell meddelas senare.

Klä dig enligt väder och kom ihåg promenadriktiga skor. Evenemanget lämpar sig inte för personer med begränsad rörlighet.

Hanna-Leena Halsas guidar oss och vi promenerar till torrdockan och tillbaka. Vandringan tar ca 1½ timme.

Max 20 pers ryms med. Niord bjuder på guidningen.

* * * * *

Sverige förlorade sin ställning som stormakt samt de mest betydelsefulla östliga fästningarna under första hälften av 1700-talet i krigen mot Ryssland. Det ansågs nödvändigt att förstärka försvaret av Finland. År 1747 fattades i riksdagen beslutet att bygga en centralfästning med flottbas i Helsingfors och en gränsfästning i Degerby framför Lovisa.

Följande år började fästningsarbetet i Helsingfors och på de närliggande Vargskärsholmarna, där dagens Sveaborg byggdes.

År 1808 belägrades Sveaborg av ryssarna under finska kriget. Efter en kort strid beslutade sig fästningens kommendant C. O. Cronstedt att kapitulera. Den kapitulerade sjöfästningen besattes av ryssarna och en ny era började på Sveaborg.

Efter att svenskarna lämnat fästningen övergick Sveaborg med sina båtar och befästningsanläggningar till Ryska kejsardömet. Året därpå blev Finland ett autonomt storfurstendöme under Ryssland, men Sveaborg förblev administrativt ett ryskt militärobjekt.

Ryssarna uppskattade Sveaborgs fästning och gjorde upp stora planer för den. Fästningens militära betydelse minskade dock på 1800-talet och underhåll och förnyande av befästningsanläggningarna försummades på grund av brist på pengar.

Man började uppmärksamma fästningens skick först inför Krimkriget (1853–1856). Kriget började först mellan Ryssland och Turkiet men snart fick Ryssland mot sig även England och Frankrike. Västmakternas flottor bombarderade Sveaborg som led svåra skador under bombardemanget.

Under första världskriget (1914–1918) fungerade Sveaborg som en del av den så kallade Peter den stores sjöfästning som hade till uppgift att skydda huvudstaden St. Petersburg.

I och med den ryska revolutionen och Finlands självständighet övergick Sveaborg till Finland år 1918 och fästningens finska namn ändrades till Suomenlinna (’Finlands borg’).

Det finns inga fler platser.

Det finns inga fler platser.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

23.5.2022 17:00

Slutar:  

23.5.2022 18:30

Organisatör

Ekonomföreningen Niord

Arrangör

Catarina Söderström

0400-138 528

niord@niord.fi

Evenemangsplats

Sveaborg

Helsingfors

Se större karta och ruttinstruktioner